Traktamente Cypern 2020

Om du ska på tjänsteresa till Cypern kan det vara bra att ta reda på aktuellt traktamente för resor till Cypern. Skatteverket reglerar varje år gränsen för traktamente för alla länder i världen. De belopp som är satta för Cypern och övriga länder begränsar det maximala beloppet som en arbetsgivare kan betala ut till en anställd utan skatteplikt. Vid resa till exempelvis Cypern är tanken att traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnader som uppstår i och med resan, exempelvis för restaurangbesök och vardagliga småutgifter.

För 2020 har Skatteverket beslutat om ett maximalt traktamente på 605 svenska kronor per dag för resor till Cypern. Om du under din resa till Cypern kommer att inkludera flera olika städer i Cypern är traktamentet detsamma för alla städer. Däremot om du kommer att besöka närliggande länder i Europa eller andra delar av världen så behöver du även ta reda på aktuellt traktamente för dessa länder.

I Cypern används valutan Euro som betalningsmedel. Innan en resa till Cypern kan det vara bra att ta reda på aktuell valutakurs (växlingskurs) för Euro. Valutakoden för Euro är EUR, vilket är bra att veta när du söker aktuell valutakurs för Euro.

Ett tips är att en sökning på Google enligt nedan ger aktuellt värde på 1 EUR inför din resa till Cypern.

1 EUR to SEK

Du kan självklart även omvandla andra belopp i Euro till svenska kronor på samma sätt.

10 EUR to SEK

100 EUR to SEK

100 EUR to SEK